Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок (протягом року) Виконання мисленнєвих операцій.

Учень/учениця: виділяє у предметах, мовних одиницях істотні ознаки, розрізнює серед них головні і другорядні; порівнює предмети, мовні одиниці за різними ознаками; робить висновок-узагальнення з допомогою вчителя; добирає факти, які підтверджують висловлену думку або суперечать їй;

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових умовах (обставинах).

застосовує мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння у творчих завданнях.

comments powered by HyperComments