Аудіювання

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення (протягом року) Сприймання на слух матеріалу, що складається з декількох звуків, складів, слів, словосполучень, виявлення серед них тих, які відповідають зазначеним прикметам.

Учень/учениця: розрізнює сприйняті на слух мовні одиниці: звуки, склади, слова, словосполучення; встановлює кількість почутих звуків, складів у словах, слів у реченнях; виявляє серед звуків, складів, слів ті, які є «зайвими», відповідають зазначеним прикметам, наприклад, починаються певним звуком;

Сприймання на слух, розуміння змісту невеликих (за складністю подібних до букварних) текстів, що належать до художнього й розмовного стилів (казка, розповідь, вірш).

слухає і розуміє усне висловлювання (сюжетний текст), обсягом 70-90 слів; фіксує початок і кінець тексту; визначає на слух кількість речень (2-4) у тексті; кількість слів у реченні без прийменників, сполучників, займенників, типу: Іде осінній дощ. (до 4 слів); відповідає на запитання за змістом прослуханого (хто? що? де? коли? як?); розповідає, про що мовиться у тексті, який прослуховується; співпереживає з дійовимиі особами у процесі слухання тексту;

Сприймання на слух інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій чи ігрових завдань.

виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції.

comments powered by HyperComments