Читання

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Читання (протягом року) Роль уміння читати в житті школярів і дорослих людей.

Учень/учениця: висловлюється про значення вміння читати в житті людини і прагне опанувати його;

Усвідомлене читання доступних текстів.

читає вголос у темпі 20-30 слів за хвилину доступні тексти цілими словами (окремі слова ускладненої структури – за одиницями читання); розуміє зміст прочитаного;

Правильне інтонування речень, у кінці яких стоять різні розділові знаки.

правильно інтонує речення, різні за метою висловлювання та інтонацією, відповідно до розділових знаків;

Робота з дитячою книжкою Практичне ознайомлення учнів зі змістом понять: письменник, його прізвище, назва (заголовок) книжки (твору), малюнок (ілюстрація), обкладинка, написи на ній, корінець, сторінка.

практично розрізняє, називає структурні елементи дитячої книжки: обкладинка, корінець, сторінка; виділяє, показує на обкладинці та в середині книжки назву (заголовок) твору, прізвище письменника, ілюстрації;

Формування умінь правильно називати книжку (твір): спочатку прізвище письменника, потім назву. Формування початкових умінь читати-розглядати дитячу книжку.

правильно називає книжку (твір): спочатку прізвище письменника, потім назву (заголовок); розглядає дитячу книжку (ілюстрації, назву, прізвище письменника); висловлює припущення (кілька слів), про що може розповісти ця книжка;

Ознайомлення школярів із періодичними виданнями (дитяча газета, журнал).

практично розрізняє дитячі періодичні видання: газету, журнал; правильно називає 1-2 дитячі журнали;

Практичне ознайомлення учнів із поняттями: бібліотека, бібліотекар, читальна зала.

пояснює, для чого існують бібліотека, читальна зала, книжкова виставка, хто допомагає вибрати книжку в бібліотеці;

Ознайомлення школярів з основними правилами гігієни читання-розглядання, із правилами збереження книжки, правилами поведінки в бібліотеці.

дотримується (під керівництвом учителя) правил збереження дитячої книжки, гігієни читання-розглядання, елементарних правил поведінки в бібліотеці.

comments powered by HyperComments