Слово. Значення слова. Частини мови

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Слово. Значення слова. Частини мови Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про: лексичне значення слова; морфемну будову слова; розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і форм одного з таких слів.

Учень/учениця: знає значущі частини слова: закінчення, частини основи–корінь, суфікс, префікс; розбирає самостійно прості слова за будовою (окрім дієслів); розрізнює спільнокореневі слова та форми того самого слова;

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо).

ділить на групи слова, що відповідають на питання різних частин мови (серед них числівники, прислівники – без уживання термінів).

comments powered by HyperComments