Прислівник

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Прислівник Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами). Незмінюваність – основна граматична ознака прислівників. Прислівники, близькі і протилежні за значенням. Поширення речень (тексту) прислівниками. Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Спостереження за роллю прислівників у тексті. Вибір із поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та типу висловлювання. Уживання прислівників під час побудови текстів.

Учень/учениця: розрізнює серед поданих слів прислівники; знає їх основну граматичну ознаку – незмінюваність; ставить до них питання; зв’язує їх із дієсловами в словосполучення, вводить у речення; поширює речення найуживанішими прислівниками; добирає до поданого прислівника синоніми й антонім; будує речення з однорідними членами, вираженими прислівниками; пояснює значення прислівників у тексті; вибирає з-поміж поданих прислівник, який найбільше відповідає змісту речення, тексту.

comments powered by HyperComments