Говоріння

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Говоріння (протягом року) Регулювання дихання, сили голосу, темпу мовлення.

Учень/учениця: регулює дихання, силу голосу, темп мовлення залежно від ситуації мовлення і спілкування;

Складання діалогу за малюнком, описаною ситуацією — з опорою на допоміжні матеріали і без них.

бере участь у створенні діалогу на задану тему, за ілюстрацією (з 5–6 реплік для двох учасників без урахування етикетних реплік початку і завершення діалогу) – одним із учасників діалогу може бути вчитель;

Дотримання правил мовленнєвого етикету, культури спілкування.

дотримується правил етикету, культури спілкування;

Переказ (детальний або вибірковий) тексту з опорою на даний або колективно складений план, опорні сполучення слів, а також без опори на допоміжні матеріали.

усно переказує текст (детально або вибірково), що належить до художнього або науково-популярного стилю;

Висловлення своєї думки про предмет почутого, обґрунтування її, доповнення тексту на основі особистого життєвого досвіду (використовуються тексти — розповіді, описи, есе, міркування).

висловлює власну думку з приводу почутого; доповнює почуте власними спостереженнями;

Складання зв’язного висловлювання за малюнком, описаною ситуацією, з опорою на допоміжні матеріали (поданий зачин або кінцівку, опорні сполучення слів, даний або колективно складений план та ін.). Вираження свого ставлення до предмета висловлювання.

будує самостійне зв’язне висловлювання (усний твір) – за спостереженнями в навколишньому, ілюстрацією, поданим зачином або кінцівкою, за опорними словами, за поданим або колективно складеним планом (есе — під керівництвом учителя); використовує виражальні засоби мови; виражає своє ставлення до висловлюваного;

Оцінювання (з допомогою вчителя) сприйнятого діалогу або зв’язного висловлювання, відзначення в ньому достоїнств, пропозиції щодо доопрацювання, удосконалення.

дає загальну оцінку почутому діалогу або розповіді, опису чи міркуванню; пропонує, як можна його вдосконалити або доповнити.

comments powered by HyperComments