Powered By GitBook
>> Відео «Принцип законності»
Проаналізуйте абзац перший пункту 40 розділу VI в редакції Закону № 1789-VIII від 20.12.2016 Бюджетному кодексу України
  1.
  Установити, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Список рішень використаних у відео:

Інші рішення по цій темі

Відсутсітність законодавчої підстави для втручання

  Михайлюк і Петров проти України

Порушення закону

Доступність закону

  Назаренко проти України

Передбачуваність закону

  Веніамін Тимошенко та інші проти України
  Вєренцов проти України
  Сірик проти України
  Рішення Конституційного Суду України від 8 червня 2016 року № 3-рп/2016
  Кривіцька та Кривіцький проти України
  Сєрков проти України
  Щокін проти України
  Корецький та інші проти України
  Швидка проти України
  Мельник проти України

Наявність гарантій захисту від свавілля

  Сергій Волосюк проти України
  Фельдман проти України № 2
  Котій проти України
  Kruslin проти Франції

Гнучкість закону

Європейський механіз захисту прав людини. Частина 1
Європейський механіз захисту прав людини. Частина 2
Європейський механіз захисту прав людини. Частина 1
Курс знайомить із темою захисту прав людини крізь призму основних положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Конвенції) та практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Для широкого кола слухачів. Реєстрація
Європейський механіз захисту прав людини. Частина 2
Продовження курсу «Європейський механізм захисту прав людини». Для тих, хто прагне поглибити отримані знання й навчитися аналізувати практику Суду відповідно до статей Конвенції. Реєстрація
Last modified 2yr ago