>> Відео «Принцип законності»

Проаналізуйте абзац перший пункту 40 розділу VI в редакції Закону № 1789-VIII від 20.12.2016 Бюджетному кодексу України

 1. Установити, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Список рішень використаних у відео:

Інші рішення по цій темі

Відсутсітність законодавчої підстави для втручання

 • Михайлюк і Петров проти України

Порушення закону

Доступність закону

 • Назаренко проти України

Передбачуваність закону

 • Веніамін Тимошенко та інші проти України

 • Вєренцов проти України

 • Сірик проти України

 • Рішення Конституційного Суду України від 8 червня 2016 року № 3-рп/2016

 • Кривіцька та Кривіцький проти України

 • Сєрков проти України

 • Щокін проти України

 • Корецький та інші проти України

 • Швидка проти України

 • Мельник проти України

Наявність гарантій захисту від свавілля

 • Сергій Волосюк проти України

 • Фельдман проти України № 2

 • Котій проти України

 • Kruslin проти Франції

Гнучкість закону

Курс знайомить із темою захисту прав людини крізь призму основних положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Конвенції) та практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Для широкого кола слухачів. Реєстрація

Last updated