Процедура

У справі «Енвер Шахін проти Туреччини»

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли:

Роберт Спано (Robert Spano), Голова, Юлія Лаффранк (Julia Laffranque), Ішил Каракас (Işıl Karakaş), Небойша Вучініч (Nebojša Vučinić), Пол Лемменс (Paul Lemmens), Йон Фрідрік Кжолбро (Jon Fridrik Kjølbro), Стефані Муру-Вікстрьом (Stéphanie Mourou-Vikström), судді, та Хасан Бакірджи (Hasan Bakırcı), заступник секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 19 грудня, постановляє таке рішення, ухвалене того самого дня:

1. Справу порушено за заявою (№ 23065/12) проти Республіки Туреччина, поданою до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі – «Конвенція») громадянином Туреччини п. Енвером Шахіним (надалі – «заявник») 14 березня 2012 року.

2. Заявника представляли п. С. Елбан (S. Elban), п. Х.К. Елбан (H.K. Elban) та п. Ф. Ербек (F. Erbek), адвокати, що практикують у м. Анталія. Уряд Туреччини (надалі – «Уряд») представляв його Уповноважений.

3. Заявник стверджував, що він став жертвою дискримінаційного втручання у його право на повагу до приватного життя (за статтею 8 Конвенції, розглянутою у поєднанні зі статтею 14), та скаржився на дискримінаційне порушення його права на освіту (за статтею 2 Протоколу № 1, розглянутою у поєднанні зі статтею 14 Конвенції).

4. 05 березня 2014 року про заяву було повідомлено Уряд.

Last updated