III. Список використаних рішень

III. Список використаних рішень

Завантажте Посібник зі статті 1 ЄКПЛ

A

«Аль-Дулімі і «Монтана Менеджмент Інк.» проти Швейцарії» [(Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland)[ВП],№ 5809/08, ЄСПЛ 2016

«Аль-Джедда проти Сполученого Королівства» [(Al-Jedda v. the United Kingdom)[ВП],№27021/08, ЄСПЛ 2011

«Аль-Саадун і Муфдхі проти Сполученого Королівства»(Al-Saadoon and Mufdhi v. the UnitedKingdom)(ухв.),№61498/08, від 30 червня 2009 року

«Аль-Скейні та інші проти Сполученого Королівства» (Al-Skeini and Others v. the UnitedKingdom)[ВП],№ 55721/07, ЄСПЛ 2011

«Апков проти Республіки Молдова та Росії» (Apcov v. the Republic of Moldova and Russia), №13463/07, від 30 травня 2017 року

«Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia)[ВП],№ 71503/01, ЄСПЛ 2004-II

B

«Банковіч та інші проти Бельгії та інших держав» (Banković and Others v. Belgium and Others)(ухв.) [ВП], № 52207/99, ЄСПЛ 2001-XII

«Бехрамі і Бехрамі проти Франції» (Behrami and Behrami v. France) і «Сараматі проти Франції, Німеччини і Норвегії» (Saramati v. France, Germany and Norway)(ухв.)[ВП], №№ 71412/01та 78166/01, від 2 травня 2007 року

«Бейго проти 46 держав-членів Ради Європи» (Beygo v. 46 member States of the Council of Europe) (ухв.),№ 36099/06, від 16 червня 2009 року

«Буавен проти 34 держав-членів Ради Європи» (Boivin v. 34 member States of the Council of Europe) (ухв.),№ 73250/01, ЄСПЛ 2008

«Босфорус Хава Йолларі Турізм ве Тіджарет Анонім Шіркеті проти Ірландії»(Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland) [ВП],№ 45036/98, ЄСПЛ 2005-VI

C

«Катан та інші проти Республіки Молдова та Росії»(Catan and Others v. the Republic of Moldova and Russia)[ВП],№№43370/04та2інших,ЄСПЛ2012

«Чірагов та інші проти Вірменії» (Chiragov and Others v. Armenia)[ВП],№ 13216/05, ЄСПЛ 2015

«Кіпр проти Туреччини» (Cyprus v. Turkey), №№ 6780/74 та 6950/75, рішення Комісії від 26травня 1975 року, Збірник ухвал і доповідей № 2 (Decisions and Reports 2)

«Кіпр проти Туреччини» (Cyprus v. Turkey)[ВП],№ 25781/94, ЄСПЛ 2001-IV

«Конноллі проти 15 держав-членів Європейського Союзу» (Connolly v. 15 member States of the European Union) (ухв.),№ 73274/01, 9 грудня 2008 року

D

«Дрозд і Янусек проти Франції та Іспанії» (Drozd and Janousek v. France and Spain), від 26 червня 1992 року, серія A № 240

G

«Гаспаріні проти Італії та Бельгії» (Gasparini v. Italy and Belgium) (ухв.),№ 10750/03, від12травня 2009 року

«Жантійом, Шафф-Бенхаджи і Зерукі проти Франції» (Gentilhomme, Schaff-Benhadji and Zerouki v. France), №№48205/99 та 2 інші, від 14 травня 2002 року

H

«Хассан проти Сполученого Королівства» (Hassan v. the United Kingdom) [ВП],№ 29750/09,ЄСПЛ 2014

«Гесс проти Сполученого Королівства»(Hess v. the United Kingdom), №6231/73, рішенняКомісії від 28 травня 1975 року, Збірник рішень та доповідей № 2 (Decisions and Reports 2)

I

«Ілашку та інші проти Молдови та Росії» (Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia)[ВП],№48787/99, ЄСПЛ 2004-VII

«Ісса та інші проти Туреччини» (Issa and Others v. Turkey), №31821/96, від 16 листопада 2004року

«Іванцок та інші проти Молдови та Росії» (Ivanţoc and Others v. Moldova and Russia), №23687/05, від 15 листопада 2011 року

J

«Джалуд проти Нідерландів» (Jaloud v. the Netherlands) [ВП],№ 47708/08, ЄСПЛ 2014

L

«Лоізіду проти Туреччини» (Loizidou v. Turkey) (попереднізаперечення), від 23 березня 1995року, серія A № 310

«Лоізіду проти Туреччини» (Loizidou v. Turkey)(міркування по суті), від 18 грудня 1996 року,Збірник рішень та ухвал (Reports of Judgments and Decisions) 1996-VI

«Лопес Сіфуентес проти Іспанії» (López Cifuentes v. Spain)(ухв.),№ 18754/06, від 7 липня 2009року

M

«М. проти Данії» (M. v. Denmark), №17392/90, рішення Комісії від 14 жовтня 1992 року,Збірник рішень та доповідей № 73

«Медведєв та інші проти Франції» (Medvedyev and Others v. France) [ВП],№ 3394/03, ЄСПЛ2010

«Мозер проти Республіки Молдова та Росії» (Mozer v. the Republic of Moldova and Russia) [ВП],№ 11138/10, ЄСПЛ 2016

«М.С.С. проти Бельгії та Греції» (M.S.S. v. Belgium and Greece) [ВП],№ 30696/09, ЄСПЛ 2011

N

«Нада проти Швейцарії» (Nada v. Switzerland) [ВП],№ 10593/08, ЄСПЛ 2012

O

«Оджалан проти Туреччини» (Öcalan v. Turkey) [ВП],№ 46221/99, ЄСПЛ 2005-IV

P

«Покасовскі і Міхайла проти Республіки Молдова та Росії» (Pocasovschi and Mihaila v. the Republic of Moldova and Russia), №1089/09, від 29 травня 2018 року

S

«Саргсян проти Азербайджану» (Sargsyan v. Azerbaijan)[ВП], № 40167/06, ЄСПЛ 2015

«Солому та інші проти Туреччини» (Solomou and Others v. Turkey), № 36832/97, від 24 червня2008 року

«Стівенс проти Мальти» (Stephens v. Malta) (№ 1), № 11956/07, від 21 квітня 2009 року

V

«Васілічук проти Республіки Молдова» (Vasiliciuc v. the Republic of Moldova), № 15944/11, від2травня 2017 року

W

«У. проти Ірландії» (W. v. Ireland), № 9360/81, рішення Комісії від 28 лютого 1983 року, Збірникрішень та доповідей № 32

«У. проти Сполученого Королівства» (W. v. the United Kingdom), № 9348/81, рішення Комісії від28 лютого 1983 року, Збірник рішень та доповідей № 32

X

«Х. проти Німеччини» (X. v. Germany), № 1611/62, рішення Комісії від 25 вересня 1965 року,Щорічник № 8

«Х. проти Сполученого Королівства» (X. v. the United Kingdom), № 7547/76, рішення Комісії від15 грудня 1977 року, Збірник рішень та доповідей № 12

«Х. та У. проти Швейцарії» (X. and Y. v. Switzerland), № 7289/75, рішення Комісії від 14 липня1977 року, Збірник рішень та доповідей № 9

Last updated