Links
Comment on page

>> Відео «Умови втручання в право на мирне володіння майном»

Стаття 1 Першого протоколу

Список рекомендованих рішень:

Європейський механіз захисту прав людини. Частина 1
Європейський механіз захисту прав людини. Частина 2
Європейський механізм захисту прав людини. Частина 1
Курс знайомить із темою захисту прав людини крізь призму основних положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Конвенції) та практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Для широкого кола слухачів. Реєстрація
Європейський механіз захисту прав людини. Частина 2
Продовження курсу «Європейський механізм захисту прав людини». Для тих, хто прагне поглибити отримані знання й навчитися аналізувати практику Суду відповідно до статей Конвенції. Реєстрація