>> Відео «Умови втручання в право на мирне володіння майном»

Стаття 1 Першого протоколу

Список рекомендованих рішень:

Курс знайомить із темою захисту прав людини крізь призму основних положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Конвенції) та практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Для широкого кола слухачів. Реєстрація

Last updated