>> Відео «Право на освіту. Практика Суду»

Список рішень, використаних у відео:

Додатково: Довідник із застосування статті 2 Протоколу № 1 до Європейської конвенції з прав людини

Курс знайомить із темою захисту прав людини крізь призму основних положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Конвенції) та практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Для широкого кола слухачів. Реєстрація

Last updated