Алгоритм визначення віршового розміру
1. Записати кілька рядків вірша.
2. Поставити ритмічні наголоси.
3. Поділити слова в рядку на склади.
4. Позначити наголошені склади ⎯, ненаголошені ∪
5. За загальним ритмічним малюнком визначити вид стопи:
двоскладові
трискладові
ямб
∪ ⎯
дактиль
⎯ ∪ ∪
хорей
⎯ ∪
амфібрахій
∪ ⎯ ∪
пірихій
∪ ∪
анапест
∪ ∪ ⎯
спондей
⎯ ⎯
6. Порахувати кількість стоп.
7. Записати відповідь (наприклад, п'ятистопний ямб, чотиристопний анапест тощо).
Copy link