Алгоритм визначення віршового розміру

1. Записати кілька рядків вірша.

2. Поставити ритмічні наголоси.

3. Поділити слова в рядку на склади.

4. Позначити наголошені склади ⎯, ненаголошені ∪

5. За загальним ритмічним малюнком визначити вид стопи:

двоскладові

трискладові

ямб

∪ ⎯

дактиль

⎯ ∪ ∪

хорей

⎯ ∪

амфібрахій

∪ ⎯ ∪

пірихій

∪ ∪

анапест

∪ ∪ ⎯

спондей

⎯ ⎯

6. Порахувати кількість стоп.

7. Записати відповідь (наприклад, п'ятистопний ямб, чотиристопний анапест тощо).

Last updated