Powered By GitBook
Григір Тютюнник
«Найдорожчою темою, а отже, й ідеалом для мене завжди були й залишаються доброта, самовідданість і милосердя людської душі в найрізноманітніших її виявах» (Г. Тютюнник).
Last modified 2yr ago
Copy link