Максим Тадейович Рильський

 • Поет-неокласик, перекладач, публіцист, фольклорист, етнограф, мистецтвознавець, літературознавець, мовознавець; Максим Золоте Серце (так поета називали друзі).
 • Один із «найбільш справжніх, органічних поетів нашого століття» (Є. Маланюк).
 • Риси творчості:
 • лаконізм і ліризм вислову;
 • гнучкість образів;
 • яскравість епітетів;
 • досконалість поетичної форми;
 • витонченість почуттів;
 • універсалізм художнього мислення, культурологічна масштабність;
 • ключові теми: взаємин людини і природи, культурологічні мотиви, патріотична лірика;
 • розмаїття строф і худ.форм: дистихи, терцети, катрени, секстини, нони, децими, класичний сонет, олександрійський вірш тощо.
 • «Три цвітіння»:
 • «Неокласичний» період («перше цвітіння»): вірш «Молюсь і вірю…»;
 • Воєнні роки – «друге цвітіння»: поема-ораторія «Слово про рідну матір»;
 • «Третє цвітіння» (к. 50–60-ті рр.; період хрущовської відлиги): вірші «Троянди й виноград», «Мова», «Рідна мова» й ін.