Powered By GitBook
Максим Тадейович Рильський
  Поет-неокласик, перекладач, публіцист, фольклорист, етнограф, мистецтвознавець, літературознавець, мовознавець; Максим Золоте Серце (так поета називали друзі).
  Один із «найбільш справжніх, органічних поетів нашого століття» (Є. Маланюк).
  Риси творчості:
  лаконізм і ліризм вислову;
  гнучкість образів;
  яскравість епітетів;
  досконалість поетичної форми;
  витонченість почуттів;
  універсалізм художнього мислення, культурологічна масштабність;
  ключові теми: взаємин людини і природи, культурологічні мотиви, патріотична лірика;
  розмаїття строф і худ.форм: дистихи, терцети, катрени, секстини, нони, децими, класичний сонет, олександрійський вірш тощо.
  «Три цвітіння»:
  «Неокласичний» період («перше цвітіння»): вірш «Молюсь і вірю…»;
  Воєнні роки – «друге цвітіння»: поема-ораторія «Слово про рідну матір»;
  «Третє цвітіння» (к. 50–60-ті рр.; період хрущовської відлиги): вірші «Троянди й виноград», «Мова», «Рідна мова» й ін.
Last modified 2yr ago
Copy link