Максим Тадейович Рильський

  • Поет-неокласик, перекладач, публіцист, фольклорист, етнограф, мистецтвознавець, літературознавець, мовознавець; Максим Золоте Серце (так поета називали друзі).

  • Один із «найбільш справжніх, органічних поетів нашого століття» (Є. Маланюк).

  • Риси творчості:

  • лаконізм і ліризм вислову;

  • гнучкість образів;

  • яскравість епітетів;

  • досконалість поетичної форми;

  • витонченість почуттів;

  • універсалізм художнього мислення, культурологічна масштабність;

  • ключові теми: взаємин людини і природи, культурологічні мотиви, патріотична лірика;

  • розмаїття строф і худ.форм: дистихи, терцети, катрени, секстини, нони, децими, класичний сонет, олександрійський вірш тощо.

  • «Три цвітіння»:

  • «Неокласичний» період («перше цвітіння»): вірш «Молюсь і вірю…»;

  • Воєнні роки – «друге цвітіння»: поема-ораторія «Слово про рідну матір»;

  • «Третє цвітіння» (к. 50–60-ті рр.; період хрущовської відлиги): вірші «Троянди й виноград», «Мова», «Рідна мова» й ін.

Last updated