Роди та жанри літератури

Роди літератури

Епос (грецьк. epos – розповідь)

Ліро-епос (проміжний рід)

Лірика (грецьк. lyrikόs – лірний; твір, виконаний під акомпанемент ліри – струнного музичного щипкового інструмента)

Драма (грецьк. drāma – дія)

Ознаки

прозова форма викладу; сюжетність

поєднує ознаки епосу (сюжетність) та лірики (віршова форма)

віршова форма; емоційно-експресивна виражальна стихія; асюжетність

призначена для постановки на сцені; специфічна організація тексту: репліки й ремарки

Жанри

Великі:

 • роман,

 • епопея.

Середні:

 • повість.

Малі:

 • новела,

 • оповідання,

 • притча,

 • ескіз тощо.

 • поезія в прозі,

 • поема,

 • балада,

 • роман у віршах тощо.

 • вірш,

 • сонет,

 • ода,

 • медитація тощо.

 • власне драма,

 • комедія,

 • трагедія,

 • трагікомедія,

 • водевіль тощо.

Last updated