Powered By GitBook
Роди та жанри літератури
Роди літератури
Епос (грецьк. epos – розповідь)
Ліро-епос (проміжний рід)
Лірика (грецьк. lyrikόs – лірний; твір, виконаний під акомпанемент ліри – струнного музичного щипкового інструмента)
Драма (грецьк. drāma – дія)
Ознаки
прозова форма викладу; сюжетність
поєднує ознаки епосу (сюжетність) та лірики (віршова форма)
віршова форма; емоційно-експресивна виражальна стихія; асюжетність
призначена для постановки на сцені; специфічна організація тексту: репліки й ремарки
Жанри
Великі:
  роман,
  епопея.
Середні:
  повість.
Малі:
  новела,
  оповідання,
  притча,
  ескіз тощо.
  поезія в прозі,
  поема,
  балада,
  роман у віршах тощо.
  вірш,
  сонет,
  ода,
  медитація тощо.
  власне драма,
  комедія,
  трагедія,
  трагікомедія,
  водевіль тощо.
Last modified 2yr ago
Copy link