Роди та жанри літератури
Роди літератури
Епос (грецьк. epos – розповідь)
Ліро-епос (проміжний рід)
Лірика (грецьк. lyrikόs – лірний; твір, виконаний під акомпанемент ліри – струнного музичного щипкового інструмента)
Драма (грецьк. drāma – дія)
Ознаки
прозова форма викладу; сюжетність
поєднує ознаки епосу (сюжетність) та лірики (віршова форма)
віршова форма; емоційно-експресивна виражальна стихія; асюжетність
призначена для постановки на сцені; специфічна організація тексту: репліки й ремарки
Жанри
Великі:
 • роман,
 • епопея.
Середні:
 • повість.
Малі:
 • новела,
 • оповідання,
 • притча,
 • ескіз тощо.
 • поезія в прозі,
 • поема,
 • балада,
 • роман у віршах тощо.
 • вірш,
 • сонет,
 • ода,
 • медитація тощо.
 • власне драма,
 • комедія,
 • трагедія,
 • трагікомедія,
 • водевіль тощо.
Copy link