Іван Драч
  • поет-експериментатор;
  • збірка «Соняшник», цикл «Балади та етюди» → поет реформував тут жанр балади, відкинувши традиційні легендарно-історичні, героїчні та фантастичні її атрибути, але залишивши ліро-епічну структуру, напружений сюжет. Іван Драч, по суті, приземлює сюжети своїх балад, проте виявляє здатність у буденному бачити незвичне, поетичне.
Copy link