Powered By GitBook
Іван Драч
    поет-експериментатор;
    збірка «Соняшник», цикл «Балади та етюди» → поет реформував тут жанр балади, відкинувши традиційні легендарно-історичні, героїчні та фантастичні її атрибути, але залишивши ліро-епічну структуру, напружений сюжет. Іван Драч, по суті, приземлює сюжети своїх балад, проте виявляє здатність у буденному бачити незвичне, поетичне.
Last modified 2yr ago
Copy link