Powered By GitBook
Фольклор
Фольклор (folklore – народна мудрість, знання) – художнє відображення дійсності в синкретичних (словесно-музично-драматичних) формах колективної народної творчості, нерозривно пов’язаної з життям і побутом. У ній відбито світоглядні, етичні й естетичні погляди народу.
Термін увів до наукового обігу англійський учений В. Дж. Томс у 1846 році.
Синкретизм (гр. synkretismos – об’єднання) – поєднання різнорідних елементів (танцю, співу, музики, слова, жесту…) у єдиному вираженні.
Риси фольклору:
    усність;
    колективність;
    варіантність;
    традиційність (відносна сталість словесного тексту; результат колективного збереження фольклору);
    висока художність, що відповідала духовним запитам творців.
Last modified 2yr ago
Copy link