Іван Петрович Котляревський

Іван Петрович Котляревський

основоположник нової української літератури

«Енеїда» «Енеїда» Котляревського з’явилася в епоху, коли історичні обставини поставили під знак питання дальше майбутнє української мови, а також усієї української культури. Бути чи не бути українському народові, який втратив останні рештки автономії, який перетворився в малій своїй частині в «малоросійське дворянство», а в більшій – у кріпаків і все сильніше відчував соціальний і національний гніт?.. Бути! – відповіла на це запитання поема Котляревського» (О. Білецький). Жанр:бурлескно-травестійна поема. Бурлеск – це жанр гумористичної поезії, комічний ефект у якій досягається завдяки невідповідності між змістом і формою: героїчний зміст викладається навмисне вульгарно, знижено або ж, навпаки, про «низьке» говориться піднесено, урочисто. Прикладом може слугувати зруйнування Трої, описане Котляревським: «Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скирту гною…». Травестія(«перевдягання») – різновид жартівливої поезії, коли твір із серйозним чи героїчним змістом «перелицьовується» у твір комічного характеру з використанням панібратських, жаргонних зворотів. Так, наприклад, у поемі велична богиня Юнона зображена як зла, мстива жінка, «суча дочка», котра «розкудкудакалась, як квочка». Тема:зображення історичної долі українства у ХVІІІ ст. на прикладі мандрів Енея. Ідея:утвердження права на власну державність, уславлення національної культури, мови, волелюбності українців. Композиція: 6 частин.

«Наталка Полтавка»

«праматір українського народного театру» (Іван Карпенко-Карий).

Жанр:соціально-побутова драма («малоросійська опера» – автор). Тема:зображення життя українських селян кінця XVIII – початку ХІХ століття. Ідея:звеличення людини з народу – носія високої моральності. Топоніми:річка Ворскла, Полтава. На початку твору Наталка виконує пісню Марусі Чурай «Віють вітри, віють буйні». Герої:

Last updated