Михайло Михайлович Коцюбинський

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ КОЦЮБИНСЬКИЙ –

«ВЕЛИКИЙ СОНЦЕПОКЛОННИК»

Поезія не живе на смітнику, а без неї життя – злочин… М. Коцюбинський

Особливості стилю письменника зумовлені ІМПРЕСІОНІЗМОМ як творчим методом. Імпресіонізм – напрям модернізму.

Модернізм (фр. moderne – сучасний, найновіший) – сукупність напрямів і течій кінця XIX – XX ст. неміметичного (нереалістичного) спрямування.

Найзагальніші риси модернізму:

 • антипозитивізм, інтуїтивізм;

 • суб'єктивізм;

 • тяжіння до ірраціонального;

 • тяжіння до універсалізму.

Представники:

 • Виник у Франції, невдовзі поширився в європейських літературах.

 • Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен, С. Малларме, М. Метерлінк, В. Брюсов, О. Блок й ін.

 • “Кити модернізму”: Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка.

 • Постав на основі “філософії серця”.

 • Розвивався в протистоянні до народництва (естетичний критерій – у центрі творчості).

 • Соціально й національно ангажований.

Особливості стилю М. Коцюбинського

 • фіксація миттєвих вражень – психічних порухів, душевних станів;

 • відсутність хронікального викладу, традиційного сюжету;

 • особлива ліризація, суб’єктивність;

 • поетика кольорів, живопИсність, світлотіні;

 • текст має підтексти, які треба декодувати;

 • надзвичайна вага художньої деталі – зорової, слухової, дотикової;

 • прийом кінематографічного монтажу кадрів, поліфонія;

 • сугестивний ефект творів;

 • синтез різних видів мистецтва: живопису, музики, літератури.

Last updated