Михайло Михайлович Коцюбинський

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ КОЦЮБИНСЬКИЙ –

«ВЕЛИКИЙ СОНЦЕПОКЛОННИК»

Поезія не живе на смітнику, а без неї життя – злочин… М. Коцюбинський
Особливості стилю письменника зумовлені ІМПРЕСІОНІЗМОМ як творчим методом. Імпресіонізм – напрям модернізму.
Модернізм (фр. moderne – сучасний, найновіший) – сукупність напрямів і течій кінця XIX – XX ст. неміметичного (нереалістичного) спрямування.
Найзагальніші риси модернізму:
 • антипозитивізм, інтуїтивізм;
 • суб'єктивізм;
 • тяжіння до ірраціонального;
 • тяжіння до універсалізму.
Представники:
 • Виник у Франції, невдовзі поширився в європейських літературах.
 • Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен, С. Малларме, М. Метерлінк, В. Брюсов, О. Блок й ін.
 • “Кити модернізму”: Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка.
Специфіка українського модернізму
 • Постав на основі “філософії серця”.
 • Розвивався в протистоянні до народництва (естетичний критерій – у центрі творчості).
 • Соціально й національно ангажований.
Особливості стилю М. Коцюбинського
 • фіксація миттєвих вражень – психічних порухів, душевних станів;
 • відсутність хронікального викладу, традиційного сюжету;
 • особлива ліризація, суб’єктивність;
 • поетика кольорів, живопИсність, світлотіні;
 • текст має підтексти, які треба декодувати;
 • надзвичайна вага художньої деталі – зорової, слухової, дотикової;
 • прийом кінематографічного монтажу кадрів, поліфонія;
 • сугестивний ефект творів;
 • синтез різних видів мистецтва: живопису, музики, літератури.