Powered By GitBook
Михайло Михайлович Коцюбинський

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ КОЦЮБИНСЬКИЙ –

«ВЕЛИКИЙ СОНЦЕПОКЛОННИК»

Поезія не живе на смітнику, а без неї життя – злочин… М. Коцюбинський
Особливості стилю письменника зумовлені ІМПРЕСІОНІЗМОМ як творчим методом. Імпресіонізм – напрям модернізму.
Модернізм (фр. moderne – сучасний, найновіший) – сукупність напрямів і течій кінця XIX – XX ст. неміметичного (нереалістичного) спрямування.
Найзагальніші риси модернізму:
  антипозитивізм, інтуїтивізм;
  суб'єктивізм;
  тяжіння до ірраціонального;
  тяжіння до універсалізму.
Представники:
  Виник у Франції, невдовзі поширився в європейських літературах.
  Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен, С. Малларме, М. Метерлінк, В. Брюсов, О. Блок й ін.
  “Кити модернізму”: Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка.
Специфіка українського модернізму
  Постав на основі “філософії серця”.
  Розвивався в протистоянні до народництва (естетичний критерій – у центрі творчості).
  Соціально й національно ангажований.
Особливості стилю М. Коцюбинського
  фіксація миттєвих вражень – психічних порухів, душевних станів;
  відсутність хронікального викладу, традиційного сюжету;
  особлива ліризація, суб’єктивність;
  поетика кольорів, живопИсність, світлотіні;
  текст має підтексти, які треба декодувати;
  надзвичайна вага художньої деталі – зорової, слухової, дотикової;
  прийом кінематографічного монтажу кадрів, поліфонія;
  сугестивний ефект творів;
  синтез різних видів мистецтва: живопису, музики, літератури.
Last modified 2yr ago