Сучасна українська література

  • 1991 р. – незалежність України → пошук нових способів моделювання дійсності.
  • Катастрофа на Чорнобильській АЕС → Т. Гундорова “Післячорнобильська бібліотека. Український постмодерн” (2005).
  • Дискурс (міркування, промова, виступ, сукупність висловлювань) — способи, форми організації мовленнєвої діяльності (писемної чи усної), тексти, стилі.
  • Типи дискурсів у СУЧУКРЛІТі: модерний, неомодерний, заповідально-селянський, феміністський, постмодерний, афтерпостмодерний тощо.