Powered By GitBook
Олександр Олесь
  Справжнє ім’я: Олександр Іванович Кандиба. Такий псевдонім з’явився в нього від ніжного звертання дружини – Віри Антонівни, у дівоцтві – Свадковської.
  Особливості поетичного стилю Олександра Олеся
  емоційна наснаженість, чуттєвість поезій;
  сугестивна (навіювальна) природа лірики;
  символістська таємничість, почасти навіть містичність;
  поєднання символізму й неоромантизму;
  музикальність, пишність фрази, багатство метафорики;
  переливи емоційного чуття, «два крила» творчості: «з журбою радість обнялась»;
  філософічність;
  поезії громадянського звучання поєднують безпосередньо громадянське й ліричне.
  Символізм – літературний напрям кінця XIX – початку XX століття, у якому конкретний образ перетворюється на багатозначний символ. Зароджується у Франції, поширюється в інших європейських країнах.
Риси:
  тотальне використання символу;
  заглиблення в незвичайне, містичне;
  одухотвореність ідеєю, яка “підносить… над суєтою повсякденного життя” (С. Мерріль);
  музикальність (алітерації, асонанси тощо): “Найперше – музика у слові” (П. Верлен).
Last modified 2yr ago
Copy link