Народний ліро-епос

 1. 1.
  Дума – ліро-епічний твір героїчного або соціально-побутового змісту. Цим творам притаманна особлива манера виконання – речитатив (протяжне напівпроказування-напівпроспівування під супровід кобзи, рідше – бандури чи ліри). Дума має своєрідну будову:
  • різна кількість складів у рядку;
  • відсутність поділу на строфи (астрофічна будова);
  • поетичний зачин (заплачка) – основна частина (власне дума) – величальна частина, або славословіє.
  «Дума про Марусю Богуславку»
  • боротьба проти турецько-татарських завойовників;
  • 700 козаків, 30 років у неволі;
  • Чорне море, Туреччина;
  • Великдень;
  • Героїня «потурчилась, побусурменилась для роскоші турецької, для лакомства нещасного!».
 2. 2.
  Балада (фр. ballade – рухатися, лат. balar – танцюю) – жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного чи соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом. Зародилася в XII–XIII ст. У Західній Європі так спочатку називали пісні про кохання, що супроводжували танець. Ознаки:
  • сюжетність;
  • прийом метаморфози (перетворення однієї форми образу на іншу);
  • драматичність (дія розвивається швидко, напружено й фрагментарно; діалогічна форма).
  Тематичні групи:
  • родинно-побутові балади («Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси»; «Коваленко»);
  • історичні балади («Бондарівна», «Ой на горі вогонь горить», «Ой летіла стріла», «Козака несуть»).
  «Ой летіла стріла» Одна з найдавніших балад в українському фольклорі. Мотив безглуздя воєнного душогубства (вдовине поле, стріла з-за синього моря). Три зозулі – мати, кохана, сестра (зозуля – жіноча печаль, туга, самотність).
  • мати – «в головоньках сіла» – Дунай від сліз розлився – плаче, поки «жити буде»;
  • сестра – «в ніженьках сіла» – «слізок криниця» – плаче, «поки не забуде»;
  • кохана – «сіла край серденька» – «земля сухенька» – плаче, «поки бачить».
  Контраст гіперболи й літоти: «Де матінка плаче, / Там Дунай розлився; Де плаче сестриця, / Там слізок криниця; / Де плаче миленька – / Там земля сухенька». Балада збудована на потрійній градації.
 3. 3.
  Історична пісня – ліро-епічний твір, у якому відтворено історичні події чи конкретні історичні постаті. Створювалися по гарячих слідах подій. «Чи не той то хміль…»
  • перша велика перемога козацького війська під проводом Богдана Хмельницького під Жовтими Водами (1648);
  • Золотий Брід, Золота Вода – поетичні назви урочища Жовті Води;
  • 40 тисяч польського війська (гіперболізація);
  • паралелізм: як хміль обплітає тичини (довгі палиці, жердини для підтримування витких рослин) – так Хмельницький обступає поляків;
  • поляки «становили дубовії хати» – смерть (дубові хати – труни).
  «Ой Морозе, Морозенку»
  • бій із татарами;
  • Савур-могила;
  • Татари з Морозенка «живцем серце виривали», «Поставили Морозенка На Савур-могилу».
Порівняльна характеристика ліричних і ліро-епічних жанрів фольклору
Ознаки
ліричні пісні
думи
історичні пісні
балади
Сюжетність
доволі розлогий сюжет
сюжетні, на першому місці – зображення конкретних подій чи героїв
стислий сюжет, швидкий темп розповіді, що зосереджена довкола центрального мотиву; акцент не на подіях, а на глибоких переживаннях
будова строфи
строфічної будови
астрофічні
строфічної будови
строфічної будови
мелодія
віршовий ритм, стала мелодія
відсутня стала мелодія, виконуються речитативом
віршовий ритм, стала мелодія
віршовий ритм, стала мелодія