Постмодернізм
Загальна назва післямодерних й післяавангардистських тенденцій у мистецтві. Виник у другій половині ХХ ст. у США.
  • плюралізм, еклектизм (поєднання та співіснування різних художніх систем)
  • синтез мистецтва й антимистецтва; елітарної та масової культур; карнавального, іронічного, стьобового й серйозного ставлення до дійсності
  • культ незалежної особистості
  • життя – театр абсурду, апокаліптичний карнавал
  • підкреслено ігровий стиль, стилізація
  • інтертекстуальність (алюзії на інші твори, самоцитування)
  • багатошаровість художнього тексту (“торт”)
  • іронічність і пародійність
Романи Ю. Андруховича “Рекреації”, “Московіада”, “Перверзія”, “Таємниця”.
Роман О. Забужко “Польові дослідження з українського сексу”. Психологічна повість “Казка про калинову сопілку”.
Творчість С. Жадана (Харків), О. Михеда (Київ) тощо.
Copy link