Постмодернізм

Загальна назва післямодерних й післяавангардистських тенденцій у мистецтві. Виник у другій половині ХХ ст. у США.

  • плюралізм, еклектизм (поєднання та співіснування різних художніх систем)

  • синтез мистецтва й антимистецтва; елітарної та масової культур; карнавального, іронічного, стьобового й серйозного ставлення до дійсності

  • культ незалежної особистості

  • життя – театр абсурду, апокаліптичний карнавал

  • підкреслено ігровий стиль, стилізація

  • інтертекстуальність (алюзії на інші твори, самоцитування)

  • багатошаровість художнього тексту (“торт”)

  • іронічність і пародійність

Романи Ю. Андруховича “Рекреації”, “Московіада”, “Перверзія”, “Таємниця”.

Роман О. Забужко “Польові дослідження з українського сексу”. Психологічна повість “Казка про калинову сопілку”.

Творчість С. Жадана (Харків), О. Михеда (Київ) тощо.

Last updated